Fredskonsert

30/7

18:00 i Hagby kyrka

Peter Elmberg med grupp
Ett framförande av de böner som påven Fransiskus bad världens ledare skriva