Församlingsresa

10/9 Karlslunda-Mortorps församling

10 september kl. 09:00-20:30

Karlslunda-Mortorps församlingar till Bibelns Värld i Ängelholm.

Anmälan senast 7/9 till exp: 0480-770 400.

Avfärd 09:00 från Mortorps kyrkaa via Tvärskog gamla affären 09:15 & kyrkan i Påryd 09:30.