Församlingsresa

Nyhet Publicerad

23/9

För Arby Hagby Halltorp Voxtorp

Granhults kyrka

Buss avgår från Halltorp kl. 07.30, Voxtorp kl. 07.40, Arby kl. 07.50, Hagby kl. 08.00

Kaffe
Gudstjänst kl. 11.00
Lunch ca kl. 13.00

Anmälan senast 19/9 till Mona & Lars
0480-37 229 / 070-76 00 383 / 070-74 16 800