Temadag: Klimatet

Nyhet Publicerad Ändrad

8/10

Välkommen du som är nyfiken på klimatet och miljön!

Hur kan vi känna hopp inför framtiden för vår planet? Vad kan jag själv göra och påverka? Vad kan vi som 
församling göra? Det finns många frågor, tankar och oro inför vår planets framtid.

Vi firar mässa tillsammans klockan 11:00 i Ljungby kyrka där kören Con Spirito medverkar. Efter mässan är alla välkomna till sockenstugan för föredrag och måltid tillsammans.

Välkommen!