Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsdag

17/3

Högmässa 10:00 i Ljungby kyrka

Ljungbykören

Sopplunch 11:30 Sockenstugan Ljungbyholm

Föreläsning Johanna Ingvarsson
Mina möten med nobelpristagare Denis Mukwege från DR Kongo