Formulär om församlingslivet framöver

Nyhet Publicerad

Vad tänker församlingsborna?

För att få lite pejl på vad och hur församlingsborna tänker kring kyrkans liv och verksamhet har det gjorts ett frågeformulär. Klicka ett, flera eller många alternativ eller skriv i fritextrutorna. Svaren kommer att användas när vi planerar inför kommande verksamheter och när vi formulerar vår församlingsinstruktion.

Är det något som du blir extra nyfiken på är det bara att höra av dej här >.

Var så god att kryssa i Googleformuläret (länk) >