Föreläsningar

Lördagar i juli

Hagby kyrka 13:00

6 juli
Henrik Williams, professor i runologi vid Uppsala universitet
Våra lokala runstenar och utblickar

20 juli i församlingshemmet
Christer Granberg
Naturfotograf om skapelsen

27 juli
Jörgen Edman
Om kristnandet

Sommarkyrka Hagby

Öppet onsdag-lördag 3 juli-27 juli 11:00-15:00

Pilgrimsvandring

Lördagar i juli