Föreläsning

Nyhet Publicerad

8/11

Söndag 8 november kl. 16:00 i S:t Olofs kyrka

HÖGMÄSSA

22:a söndagen efter trefaldighet - Frälsningen
Jakob Axén, Kim Eriksen, fam. Eriksen sjunger gospel

FÖREDRAG

Jesu ord i liv och handling - om S:ta Clara kyrka
Johan Kårlin, komminister i Förlösa-Kläckeberga församling
Kyrkkaffe, välkomna!