Fantastiska kören

Var med och sjung med Fantastiska kören! Vi söker just nu körsångare, främst herrar!

FANTASTISKA KÖREN

Övning
Torsdagar 19:00-21:00
Loftgården i Halltorp

Körledare
Minu Bergman: 0480-770 442
072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se

VÄLKOMNA MED!

Foto: Johannes Frandsen /Ikon