En utsträckt hand

Nyhet Publicerad Ändrad

17/11

S:t Olofs kyrka kl. 16

Högmässa och föredrag av Lennart Lindstedt om Barnmissionen

Kyrkkaffe