Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ekumenisk festmässa

20/1 i Domkyrkan

20 januari 11:00 Domkyrkan

”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”

Stor ekumenisk kör under ledning av Anna & Andreas Weister Andersson

Bertil Åhman & Peter Wänehag leder nattvardsliturgin
Hanna-Sara Leones predikar
Jan H Börjesson är organist

Medverkan av representanter för kyrkorna i Kalmar