Diakoniträff

10/5

Hjälp oss att hjälpa varandra!

10 maj kl. 13:00-14:30

Välkomna på diakoniträff i Sockenstugan
Diakonin klarar sig inte utan frivilligarbetare och längtan finns efter att vara fler i församlingarna! Att vara diakonimedarbetare är en fin uppgift, nämligen att få tjäna Gud och sina medmänniskor. Vi alla behövs här i Södermöre och utifrån våra egna liv och erfarenheter, kunskaper och tankar kan vi inspirera och stödja varandra på olika sätt.

Alla, unga som äldre, är varmt välkomna att dela gemenskap över fika och få möjlighet att prata om liv och diakoni.

”Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem.”
Matt. 7:2

För mer information samt anmälan, vänligen kontakta mig: Louise Madeland, diakon: 0480-77 04 09 eller louise.madeland@svenskakyrkan.se