De äldres dag

Nyhet Publicerad

27/10

11:00 Mässa i Karlslunda kyrka

Haglund, sång Minu Bergman

Utflykt till Hossmo gård med middag

Anmälan senast 24/10 till pastorsexp: 0480-770 400
Buss avgår 10:20 från Mortorps kyrka via gamla affären i Tvärskog 10:40
Skjuts Katarina Åkesson: 070-564 91 28

Välkomna!
Karlslunda-Mortorps församling