Coronavirus och gudstjänstliv

Nyhet Publicerad Ändrad

- går det ihop?

Coronavirusets fara och spridning innebär inte att vi måste sluta fira gudstjänst. Däremot behöver vi bara vidta några enkla åtgärder och vara mer noggranna än vanligt:

Vi kommer framöver endast dela ut brödet (i handen) vid nattvardsfirandet i våra kyrkor. Detta för att minska risken för spridning.

Vid mässans fridshälsning önskar vi att den sker på avstånd med en vinkning, bugning eller bara ett ögonkast.

En noggrann handhygien är självklar och av vikt för den som tjänstgör men också för gudstjänstdeltagarna. Vi hostar och nyser i näsduk eller i armvecket

Vad gäller gudstjänsterna på äldreboendena kommer vi inte att fira nattvard där. Gudstjänster med sång, bön, bibelord och predika kommer att fortsätta. Vi som gästar äldreboenden i detta uppdrag kommer inte handhälsa på de boende och vi har en förstärkt medvetenhet och noggrannhet vad gäller handhygienen. Är vi själva krassliga eller varit på resa så kommer vi inte, utan skickar någon annan. Av hänsyn till risken vid eventuell smittspridning.

Samma noggrannhet kommer vi så klart iaktta när det gäller hembesök.