Café Löftet

Nyhet Publicerad

31/10

Pilgrimsvandring

Kerstin Fredlund berättar om sina vandringar i Italien och Spanien och ger tips och råd

Loftgården, Halltorp
Onsdag 31 okt. kl. 18:30

Fika serveras, välkomna!