Café Löftet

Nyhet Publicerad Ändrad

26/2

18:00 ASKONSDAGSMÄSSA

Halltorp kyrka
Ove Carlsson, Minu Bergman

18:30 CAFÉ LÖFTET

Loftgården
Församlingshemmet bredvid Halltorp kyrka

Askonsdag & fasta i kyrkan
Ove Carlsson

Fika serveras
Välkommen till gemenskap!