Café Löftet

Nyhet Publicerad

18/9

Onsdag 18/9 kl. 18:30 i Loftgården Halltorp
Församlingshemmet bredvid Halltorps kyrka

Trubadur Olle Schönbeck

Fika serveras!
Välkommen till gemenskap!