Bibelstudier

Nyhet Publicerad Ändrad

5/12

För den vetgirige

För hela pastoratet

Prästen Ove går igenom Filipperbrevet. Bilder från Filippi visas
Bibelstudiet varar 45 minuter direkt efter gudstjänsten .

24 oktober 17:00 Halltorp-Voxtorp församlingshem Loftgården
14 november 17:00 Voxtorp kyrka
5 december 17:00 Halltorp-Voxtorp församlingshem Loftgården