Barn- & ungdomskördag

24/9

10:00-14:00 Ljungby kyrka

Sångpedagog Åsa Söderholm
Anmäl till din körledare så fort som möjligt!