Bara åtta

Nyhet Publicerad Ändrad

Vad gör vi av allt nu då? Hur blir det i advent?

Restriktionerna snävar åt rörelsemöjligheten. Med rätta tänker jag. Vi vill undvika smittspridning och sjukdom så mycket som möjligt. Men visst finns det en sorg i medvetenheten om det kloka i att undvika att ses för att bevara liv och hälsa. En sorg i att vi inte kan ses och samlas till fest, gudstjänst och högtid som vi traditionellt sett så gärna gör så här års.

Vi får bara samlas åtta personer till allmänna samlingar. Svenska kyrkans alla gudstjänster räknas som sådana. Det är inte mycket vi kan säga om det och vi ska inte jaga kryphål. Likväl kommer Södermöre pastorat inte upphöra med gudstjänsterna under advent. Vi menar att firandet och bönen ska fortleva i våra kyrkor. Klockorna ska fortfarande ringa ut över vår bygd och bjuda till bön och visa på ett hopp som är större än oss själva.

De mässor som planerats för adventstiden kommer att firas, om än i enklare och kortare form, utan körer och solister. Med det sagt kommer vi sätta stopp vid dörren när vi är åtta personer inne i gudstjänsten så vi inte överstiger den lagstadgade gränsen. Det får bli ett först till kvarn-förfarande för vilka som får plats. För dem som är med i kyrkan kommer vi påminna noggrant om handhygien och avstånd.

De som då tyvärr inte får plats i gudstjänsten kommer att mötas av en skylt om att åtta-gränsen är uppnådd och på den skylten kommer vi föreslå att man väntar utanför - mässan kommer inte vara så lång - eller ta en promenad och återkomma. För efter mässan i varje kyrka kommer vi hålla öppet en stund och erbjuda möjligheten till +enkom+, enskild kommunion.

Vill man inte åka till kyrkan utan på klokt vis hålla fullkomligt avstånd kan man med fördel stanna hemma och följa den mässa som kommer att sända på Youtube och hemsidan kl. 10 varje söndag. Därefter kan man också åka till sin kyrka för +enkom+ eller få besök med sakramentet hemma på trappen om man bara har hört av sig till prästen och kommit överens om dylikt hembesök.

Därför kommer vi heller inte arrangera någon av våra konserter i serien Musik i Södermöre så länge restriktionerna finns. Som kompensation kommer vi att streama musik live från kyrkan de två onsdagar som är kvar 25 nov och 9 dec. Vi hoppas också kunna att spela in något lite större och juligare i konsertväg som vi lägger upp när julen står för tröskeln på riktigt.

Håll koll på hemsida och i Facebook-flödet! Där ska den mest uppdaterade informationen finnas. Det är svårt att hamna rätt i pappersform när allt tenderar byta riktning varje vecka.

För dop och vigsel gäller samma åtta för antalet deltagare. Dock är det glädjande att regeringen lyssnade på Svenska kyrkans remissvar och satte gränsen för begravningar på 20 personer plus personal.

Så får vi gå in i advent på ett lite kärvare sätt än vi brukar. Mysfaktorn i kyrkorna och de stora samlingarna får vi vara utan. Men advent är också en tid för förberedelse och eftertanke inför det stora i att Gud kommer till oss i Jesus. Att den oskapade vill bli den minste bland oss skapade. Advent är en rörelse genom dunklet bort till ljuset. Kanske kan årets situation ge oss utrymmet att just begrunda Jesu ankomst på ett djupare sätt. Be där ni är, sjung en psalm, läs ett bibelord. Håll kontakten och håll avstånden. Vi är alla i samma situation.

Och ljuset lyser i mörkret och ängeln kommer med trösten ”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.

Richard Thörn