Bäckerströmska fonden

Nyhet Publicerad Ändrad

Senast 31 oktober

Arby-Hagby församling tillkännager härmed möjlighet att ansöka om medel för behövande ur Stiftelsen Bäckerströmska fonden, till i första hand skrivna i Arby-Hagby församling och i andra hand skrivna i Halltorp-Voxtorps församling.

Ansökan skall ske på särskild blankett (se nedan), den kan även rekvireras från pastorsexp. i Ljungbyholm, Prästvägen 1, 388 32 Ljungbyholm (Tel: 0480-77 04 00) och skall vara pastorsexp. tillhanda senast 31 oktober.

Klicka här för att komma till ansökningshandlingen >