Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bäckerströmska fonden

Senast 31 oktober

Arby-Hagby församling tillkännager härmed möjlighet att ansöka om medel för behövande ur Stiftelsen Bäckerströmska fonden, till i första hand skrivna i Arby-Hagby församling och i andra hand skrivna i Halltorp-Voxtorps församling.

Ansökan skall ske på särskild blankett, som rekvireras från pastorsexp. i Ljungbyholm, Prästvägen 1, 388 32 Ljungbyholm (Tel: 0480-77 04 00) och skall vara pastorsexp. tillhanda senast 31 oktober.