Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Södermöre Pastorat Besöks- och postadress: Prästvägen 1, 38832 Ljungbyholm Telefon: +46(480)770400 E-post till Södermöre Pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bäckerströmska fonden

Senast 31 oktober

Arby-Hagby församling tillkännager härmed möjlighet att ansöka om medel för behövande ur Stiftelsen Bäckerströmska fonden, till i första hand skrivna i Arby-Hagby församling och i andra hand skrivna i Halltorp-Voxtorps församling.

Ansökan skall ske på särskild blankett, som rekvireras från pastorsexp. i Ljungbyholm, Prästvägen 1, 388 32 Ljungbyholm (Tel: 0480-77 04 00) och skall vara pastorsexp. tillhanda senast 31 oktober 2018.