Avtackning Lasse

Nyhet Publicerad Ändrad

6/1

Trettondedag jul - Guds härlighet i Kristus

10:00 Ljungby Högmässa
Richard Thörn, Burkhard Flögel
Avtackning av Lasse Övrenius
Kyrkokör, barnkör, blåsare & musikkvartett