Återlämnade gravstenar

Nyhet Publicerad

Sedan oktober 2023 låter Södermöre pastorat alla gravstenar som blivit återlämnade stå kvar. Vi inväntar nya direktiv från länsstyrelsen kring hantering av gravstenar och har i nuläget inte möjlighet att ta bort några gravstenar.