Återinvigning S:t Olofs kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

29/8

VÄLKOMNA PÅ ÅTERINVIGNING!

S:t Olofs kyrka har renoverats och fått ny inre gestaltning. Fresken har tagits fram och konserverats efter (minst) 55 år i skymundan!

Invigningsmässa
Söndagen 29 augusti kl. 16:00
Under biskop Fredrik Modéus ledning
Efteråt mingel med tilltugg och musik i parken
Kyrkan öppen för visning fram till 19:30
Tipspromenad och aktiviteter för barnen
Avslut med aftonbön och musik i kyrkan kl. 19:00