Askonsdagen

Nyhet Publicerad Ändrad

14/2

Askonsdagen - Bön och fasta

18:00 Askonsdagsmässa Arby kyrka
Ove Carlsson, Burkhard Flögel

18:00 Askonsdagsmässa Ljungby kyrka
Richard Thörn, Kim Eriksen