Arby kyrkliga pensionärskrets

Nyhet Publicerad

30/5

Torsdag 30/5 Kristi himmelfärds dag ”Herre över allting”

10:00
Ove Carlsson
Gudstjänst i Glömminge kyrka kl. 10
Därefter lunch på Skansen
Anmälan: 0480-770400 senast 27 maj