Arby kyrka renoveras

Arby kyrka stängd för renovering av värmesystem och öppnas åter 
troligen inför påsken 2022.

Alla gudstjänster och förrättningar sker i Hagby kyrka.