Arby-Hagby kyrkliga pensionärskrets

Nyhet Publicerad

27/9

14:00 Bovestugan

”Vägen genom livet”
Göran Andersson

Andakt, lotteri och servering
Välkomna!