Angående energikris och elpris!

Nyhet Publicerad

Södermöre pastorat drabbas som resten av samhället av energikris och höga el- och värmekostnader. Också vi behöver arbeta med att sänka omkostnader och förbrukning.

Det enklaste är att sänka temperaturen i alla våra lokaler. Det har vi gjort. Det betyder att det är lite svalare än vanligt när ni kommer in till oss. Var beredd på att kanske ha kvar jackan på i gudstjänsten i kyrkan.

Vidare jobbar vi på att styra runt verksamhet och gudstjänstliv för att optimera användningen av lokalerna. Det är ju billigare att höja värmen en längre stund i veckan än tre kortare gånger. Det kan hända att vissa verksamheter kommer att byta dag och plats just för att energikonsumtionen ska kunna minskas. Vissa gudstjänster kan förflyttas till församlingshem. Högtider, dop, vigslar och begravningar håller vi i kyrkorna som vanligt.

Detta är påkallat akut av rådande energiläge, men har också vinster på lång sikt vad gäller församlingsvård och ekonomisk och klimatmässig hållbarhet. Vi hjälps åt!

/Richard Thörn, kyrkoherde