Aftonro-gudstjänst

Nyhet Publicerad

24/9, 15/10, 19/11

Voxtorp kyrka kl. 18:00

En stilla aftonro-gudstjänt som har tema från Frälsarkransen och pärlornas olika betydelse. En pärla står för temat varje månad under hela kyrkoåret. Vi erbjuder en kvällsgudstjänst för aftonbön, stillhet och andlig reflektion.