Kvarter A Man kan fortfarande ana de stora familjegravarna i ytterkanten och de små linjegravarna i mitten.
Foto: Helena Ekvall

Mortorp kyrkogård

Kyrkogården ligger nära Hagbyån. På kvarteren runt kyrkan kan man se att det finns en ram av höga och äldre gravvårdar. De inre områdena har en lägre profil och i mitten finns spår kvar av ett linjegravsystem. Kyrkogården utvidgades åt öster 1953. Kvarteret har lite mer grönska och en mindre strikt struktur jämfört med de äldre delarna av kyrkogården. Här finns en minneslund och ett område med urngravar.

Kvarter A
Kvarter B Även här kan man ana de stora familjegravarna i ytterkanten och de små linjegravarna i mitten.
Kvarter B
Kvarter C Området med urngravar syns i förgrunden och minneslunden till ligger höger i bild.
Kvarter C anlades 1953.
Minneslunden.