Minneslunden på Karlslunda kyrkogård.

Karlslunda kyrkogård

Kyrkogården ligger intill Åleboån och har fyra kvarter samt en minneslund med ett litet vattenspel. På kvarter I, söder om kyrkan, finns flera höga äldre gravvårdar. De två kvarteren norr om kyrkan har ännu kvar en struktur av familjegravar som en ram kring ett inre linjegravsområde. Väster om Ödbyholmsvägen ligger kvarter IV, som togs i bruk i början på 1960-talet.