Meny

Internationellt arbete

Svenska Kyrkan arbetar för en värld utan fattigdom, hunger och förtryck. Vi drivs av övertygelsen om varje människas okränkbara värde. Vi arbetar tillsammans med andra kyrkor och biståndsorganisationer i hela världen. 

Guds längtan för världen uttrycker Svenska kyrkans internationella arbete så här

  • frihet och värdighet för varje människa
  • hållbara och rättvisa samhällen
  • en helad och försonad värld

I Södermöre pastorats församlingar finns det Internationella ombud, vilket konkret är människor som engagerat sig i det internationella arbetet för att på så vis vara en del av kyrkan i världen.

Vi kan alla bidra på vårt sätt! Genom bön, handling, bidrag eller genom att delaktighet. Välkommen du också!

Mer information hittar du på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete.

Svenska kyrkan är medlem i den globala biståndsalliansen ACT-alliance som har hemsida www.actalliance.org

Våra grupper är inställda tills vidare på grund av Corona-viruset

Internationellt på hemmaplan

Vi är delaktig i språk-café som startar upp sin verksamhet i Ljungbyholm varannan tisdag (jämna veckor) kl. 17. Här möter vi människor bakom statistikuppgifter, bygger nätverk och tränar språk.

Genom vår närvaro ger vi hopp i utsatta situationer, lär oss om varandra och av varandra. Verksamheten är en samverkan med Röda Korset och Biblioteket. Varmt välkommen.

För information och kontakt; Diakon Maria Polback tel: 0480-770 409

För dig som vill engagera dig konkret har vi mängder av uppgifter också av mer långvarig karaktär. Vi behöver några som kan bilda/leda läse-cirklar med svenska barnböcker och annan litteratur på enkel svenska. Vi behöver samtalsledare som kan introducera i svenska samhällsvärderingar och traditioner.