Internationellt arbete

Svenska Kyrkan arbetar för en värld utan fattigdom, hunger och förtryck. Vi drivs av övertygelsen om varje människas okränkbara värde. Vi arbetar tillsammans med andra kyrkor och biståndsorganisationer i hela världen. 

Guds längtan för världen uttrycker Svenska kyrkans internationella arbete så här

  • frihet och värdighet för varje människa
  • hållbara och rättvisa samhällen
  • en helad och försonad värld

I Södermöre pastorats församlingar finns det Internationella ombud, vilket konkret är människor som engagerat sig i det internationella arbetet för att på så vis vara en del av kyrkan i världen.

Vi kan alla bidra på vårt sätt! Genom bön, handling, bidrag eller genom att delaktighet. Välkommen du också!

Mer information hittar du på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete.

Svenska kyrkan är medlem i den globala biståndsalliansen ACT-alliance som har hemsida www.actalliance.org

Våra grupper är inställda tills vidare på grund av Corona-viruset

Internationellt på hemmaplan

Vi är delaktig i språk-café som startar upp sin verksamhet i Ljungbyholm varannan tisdag (jämna veckor) kl. 17. Här möter vi människor bakom statistikuppgifter, bygger nätverk och tränar språk.

Genom vår närvaro ger vi hopp i utsatta situationer, lär oss om varandra och av varandra. Verksamheten är en samverkan med Röda Korset och Biblioteket. Varmt välkommen.

För information och kontakt; Diakon Maria Polback tel: 0480-770 409

För dig som vill engagera dig konkret har vi mängder av uppgifter också av mer långvarig karaktär. Vi behöver några som kan bilda/leda läse-cirklar med svenska barnböcker och annan litteratur på enkel svenska. Vi behöver samtalsledare som kan introducera i svenska samhällsvärderingar och traditioner.