Internationellt arbete

Svenska Kyrkan arbetar för en värld utan fattigdom, hunger och förtryck. Vi drivs av övertygelsen om varje människas okränkbara värde. Vi arbetar tillsammans med andra kyrkor och biståndsorganisationer i hela världen. 

Guds längtan för världen uttrycker Svenska kyrkans internationella arbete så här

  • frihet och värdighet för varje människa
  • hållbara och rättvisa samhällen
  • en helad och försonad värld

I Södermöre pastorats församlingar finns det Internationella ombud, vilket konkret är människor som engagerat sig i det internationella arbetet för att på så vis vara en del av kyrkan i världen.

Vi kan alla bidra på vårt sätt! Genom bön, handling, bidrag eller genom att delaktighet. Välkommen du också!

Mer information hittar du på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete.

Svenska kyrkan är medlem i den globala biståndsalliansen ACT-alliance som har hemsida www.actalliance.org