De äldsta delarna av kyrkogården ligger runt kyrkan.
Foto: Helena Ekvall

Halltorp kyrkogård

Runt kyrkan ligger den äldsta delen av kyrkogården, kallad den Gamla kyrkogården. Här finns flera äldre gravvårdar i olika material och utförande. De ger en överblick över utformingen av gravvårdar från slutet av 1800-talet fram till i dag. På 1960-talet utvidgades kyrkogården åt norr. Den kallas för Nya kyrkogården och har en helt annan karaktär.

ASKGRAVLUND PÅ HALLTORP KYRKOGÅRD

En askgravlund finns på nya delen av Halltorp kyrkogård.

Askgravlunden i Halltorp Foto: Johanna Ingvarsson, Orangia AB
De äldsta delarna av kyrkogården ligger runt kyrkan.
Nya delen av Halltorp kyrkogård.
Grusgravar med murgrönekullar omgärdade av järnstaket. Den gamla stigluckan syns i bakgrunden.
De äldsta delarna av kyrkogården ligger runt kyrkan.