En bit av norra delen av Hagby kyrkogård.
Foto: Helena Ekvall

Hagby kyrkogård

Hagby kyrkogård har en trädkrans med gamla maffiga ekar och lönnar. Många av gravvårdarna närmast kyrkan visar att de brukats för familjegravar för samhällets medel- och överklass. Den äldsta gravvården på kyrkogården är från 1805.

Här syns en stor del av kyrkogården och trädkransen med gamla maffiga ekar och lönnar.
Västra ingången. Foto: l
En riktigt gammal ek som bidrar till den biologiska mångfalden.
En riktigt gammal ek som bidrar till den biologiska mångfalden.
Södra delen av Hagby kyrkogård.