Beställning av gravskötselavtal här

Eller kontakta expeditionen

Beställning av gravskötselavtal kan göras av den som är registrerad som innehavare av gravrätten.

Jag önskar följande skötsel:

Beställningen gäller ettårsavtal. Önskas flerårsavtal, vänligen ta kontakt med Södermöre pastorat via mail eller telefon.

Följande tilläggstjänster ska ingå i skötselavtalet:

När beställningen kommit pastoratet tillhanda skickas ett gravskötselavtal och en faktura till gravrättsinnehavaren.