Meny

Alla åldrar i Halltorp-Voxtorp församling

Våra grupper är inställda tills vidare på grund av Corona-viruset

Johanneskretsen

Andra onsdagen varje månad i Loftgården i Halltorp.

Fantastiska kören

Övar torsdagar 19-21 i Loftgården i Halltorp

Ledare: Minu Bergman
0480-770 442
072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se 

Syförening

Vi träffas torsdagar jämna veckor kl 14-16.30 i Loftgården i halltorp.

Diakonigrupp

Diakonigruppen är gemensam med Arby-Hagbys församling och träffas ett tillfälle varje månad.