Alla åldrar i Halltorp-Voxtorp församling

Johanneskretsen

Andra onsdagen varje månad i Loftgården i Halltorp.

Syförening

Vi träffas torsdagar jämna veckor kl 14-16.30 i Loftgården i halltorp.

Diakonigrupp

Diakonigruppen är gemensam med Arby-Hagbys församling och träffas ett tillfälle varje månad.

KÖRER

Fantastiska kören
Torsdagar 19:00-21:00
Halltorp kyrka
Ansvar
Minu Bergman: 0480-770 442, 072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se