Stöd i sorg för barn och unga

Vi inbjuder till åldersindelade grupper för barn och för tonåringar, från 7 år till 18 år. Gruppen kommer att träffas åtta gånger på Södersjukhuset, en eftermiddag i veckan.

Sorg

Sorg är det tomrum som uppstår inom en när man förlorat någon man tycker om. Sorg är kanske inte bara tårar utan kan också vara ilska över det som hänt. Man kan vara lite känsligare än vanligt och ha lättare för att bli irriterad och arg på omgivningen. Som barn och tonåring kanske man känner att man både vill och måste ta hänsyn till andra i familjen som också sörjer. Som förälder kan det vara
svårt att orka med att vara ett stöd för barnen när ens eget liv är i kaos.

Om grupperna

Vi inbjuder till åldersindelade grupper för barn och för tonåringar, från 7 år till 18 år. Det är lämpligt att det har gått cirka sex månader efter dödsfallet och det är inget hinder om det har gått ännu längre tid. Det blir max åtta deltagare i varje grupp. Tillsammans pratar vi om det som har blivit annorlunda, vad som hjälper i sorgen, vi hittar vägar att uttrycka de tankar och känslor som sorg väcker och man får träffa andra som också mist någon i sin familj.

Vi arbetar kring olika teman med hjälp av aktiviteter och övningar och det finns plats för både tårar och skratt. Exempel på teman är: minnen, känslor, vad lindrar och vad hjälper i sorgen, vad har blivit annorlunda.

Tid och plats

Gruppen kommer att träffas åtta gånger på Södersjukhuset, en eftermiddag i veckan. 

Vilka är vi

Christina Lindgren, pastor och Anja Bülow, lekterapeut. Vi är utbildade gruppledare för stöd till barn och ungdomar i sorg och arbetar enligt en modell från Rädda Barnen som är religiöst neutral.

Information och anmälan

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer. Vi tar kontinuerligt emot anmälan till grupperna. Vi kommer att träffa varje deltagare enskilt tillsammans med vårdnadshavare/vuxen innan gruppen startar för att ge information och svara på frågor.

Christina Lindgren, pastor
E-post: christina.lindgren@sodersjukhuset.se
Telefon: 08-616 13 10

Anja Bülow, lekterapeut
E-post: anja.bulow@sodersjukhuset.se
Telefon: 08-616 40 70

Ibland känner jag mig annorlunda. Vad mina kompisar och jag tycker är viktigt kan vara helt olika. Jag är mer allvarlig och förstår mer, eftersom jag har förlorat min mamma. Jag vet hur det känns och hur det är. De kan aldrig sätta sig in i min situation. Hur mycket de än säger 'jag förstår'.

Ebba, 13 år Ur boken ”Du är hos mig ändå” av Susanne Sjöqvist