Sorgegrupper

Stöd i sorg för barn och unga

Vi inbjuder till åldersindelade grupper för barn och för tonåringar, från 7 år till 18 år. Gruppen kommer att träffas åtta gånger på Södersjukhuset, en eftermiddag i veckan.