Kristen djupmeditation

Kristen djupmeditation handlar om att ge kroppen vila, stillhet, tystnad

Torsdagar kl. 18.00 i S:t Laurentii kyrka, till höger framme i koret. 

Vårterminen 2024
18 januari - 25 april 

Du är välkommen varje torsdag. 

Du som vill veta mer får gärna komma kl. 17.45, så kan vi berätta mer! 
Du är också välkommen att ringa oss om det är något du undrar över.

Kerstin Rosén 070-8651552
Beate Palm Scherl 070-5653242

Varför kristen djupmeditation?

Om jag vill finna en djupare mening och en större harmoni i mitt liv, då kan kristen djupmeditation vara en väg. Inre stillhet är nödvändig för att jag skall nå in till mitt inre och där möta mitt jag och Gud.

Kristen djupmeditation handlar om att ge kroppen vila, stillhet, tystnad  och därigenom närma oss vårt innersta. Vi får släppa taget om oss själva i öppenhet och tillit till Gud.