Birgitta som pilgrim. Kalkmålning i Hargs kyrka i Uppland.
Foto: Lennart Karlsson

Birgittaleden

Pilgrimsvandra på Birgittaleden från Söderköping till Vadstena. Söderköping-Vreta kloster-Borensberg-Ulvåsa/Birgitta udde-Motala-Vadstena

Birgittaleden är en pilgrimsväg som knyter ihop delar av den heliga Birgittas liv, i dåtid och nutid. Genom att följa en annan människas liv lär jag känna mig själv. 

Pilgrimsvandringens början
Du kan börja din vandring vid S:t Laurentii kyrka i Söderköping, vid Domkyrkan i Linköping eller på någon annan plats du väljer längs med Birgittaleden. Du har ungefär 100 kilometers vandring framför dig, med nya upplevelser, intryck och möten. 

I Linköpings domkyrka kan du bli sänd med en pilgrimsvälsignelse om du deltar i en ordinarie gudstjänst och talar med prästen före gudstjänsten. I de flesta kyrkor finns förslag på böner och välsignelser som du själv kan be. 

Vid målet för pilgrimsvandringen       
Du blir mottagen i Vadstena med en framkomstbön om du i förväg meddelar Pilgrimscentrum din ankomst. Du får också ett pilgrimscertifikat som visar att du vandrat Birgittaleden. 

Läs mer här på Pilgrimscentrums hemsida

Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den