Foto: Pixabay

Äldre- och serviceboenden

Andakter

Vi håller ekumeniska andakter på Blå Porten, Birkagården och Storängen.
Vi finns med i Café Blå Portens verksamhet.