Konfirmationsgruppen Adventure

Genom friluftsliv får vi uppleva hur allt hänger ihop.

Genom friluftsliv får vi uppleva hur allt hänger ihop. Vi får lära känna oss själva, varandra och Gud genom att tillsammans vara i naturen. Vi kommer att försöka hitta mening i det vardagliga, prata om tankar och frågor vi bär på. Våra träffar kommer att ha S:t Laurentii församlingshem i Söderköping som utgångspunkt.

 Uppstart

20 september

Vi träffas

10 oktober 
8 november
13 december
17 januari
14 februari
2 maj
21 maj

Vi åker på läger:
21-22 november
19-21 mars

Vi åker på resa:

Oslo vecka 14 (påsklovet)

Konfirmation: 22 maj 2021