Foto: Maria Eddebo Persson

Vigselgudstjänsten

Ett bröllop har många delar, där vigselcermonin är det viktigaste, det är där man blir äkta makar. Hur personligt kan man utforma sin kyrkliga vigsel?

Vigselgudstjänsten

kan delas in i tre delar

  • Inledning
  • Frågan, löften, ringväxling och tillkännagivande
  • Bön, förbön och välsignelse

Inleding
I början av gudstjänsten talar prästen om kärleken och äktenskapet.
Bibeltexterna om kärlek och äktenskap läses av prästen, de kan också läsas av en vän eller släkting som brudparet frågat.

Frågan, löften, ringväxling och tillkännagivande
I den här delen blir brudparet aktiva.
Inför Gud och i församlingens/vittnens närvaro får de svara på frågan om de vill gifta sig.
Sedan överlämmnas ringen/ringarna till prästen som ber en bön över ringarna, tillsammans håller brudparet sedan ringarna medan de uttalar sina löften till varandra. Löftena kan förestavas av prästen eller sägas av respektive till varandra. Löftena kan utformas av brudparet själva.
Sedan växlar brudparet ringar.
När ringväxlingen är klar tillkännager prästen:
"Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning nu och alltid."

Bön, förbön och välsignelse
I vigselgudstjänsten tredje del kommer förbön för brudparet, kärleken och äktenskapet.
Förbönen kan bedjas av prästen eller en vän/släkting, den kan utformas fritt eller bedjas ur Kyrkohanboken.
Prästen har sitt vigseltal i denna del av gudstjänsten.
Herrens bön och välsignelsen finns också med i denna böne del av vigselgudstjänsten.

Psalmer, musik, sång
I vigselgudstjänsten finns naturligtvis plats för psalmer, musik och sång. Brudparet kan själv till stor del välja vad som ska sjungas och spelas vid deras vigsel.

Foto: Alex & Martin /IKON

 

Val av bibeltexter, psalmer, dikter, sång och musik

Vigselgudstjänsten ska firas i glädje och tacksamhet över kärlekens gåva och livet. Brudparet kan till stor del göra sin vigselgudstjänst personlig genom valet av de bibeltexter, psalmer, dikter, sång och musik. Det finns också möjlighet att tillfråga vänner och/eller släktingar att vara med att läsa bibeltexter, dikter, be förbön eller medverka med sång eller musik.

Försök att lägga vigseln på en nivå där ni kan vara närvarande i stunden. Ni är ju där av kärlek till varandra och ett minne för livet.

 

 

Samtal med prästen

Den präst som ska förätta vigseln har alltid ett samtal med paret.

Samtalet handlar både om att planera, och om paret.

I den planerande delen samtalar man vilka texter som ska läsas, hur löftena ska lyda, vilka som ska medverka och göra vad, vilka psalmer som ska sjungas, övrig sång och musik.

Vigsel av samkönade par

Svenska kyrkan viger också samkönade par sedan 1 november 2009. Varje församling ansvarar för att det finns en präst som är villig att viga, när ett par vill gifta sig i kyrkan. Enskilda präster kan avstå från vigslar av olika skäl, eftersom de inte har vigselplikt, men ingen nekas vigsel i Svenska kyrkan.

 

 

Vigsel Bröllop

Att gifta sig är en stor händelse i livet. Bröllop kan vara stort med många gäster eller endast brudparet och några vittnen. I Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn eller Sandarne kyrka kan ni vigas, antingen det är ett stort eller litet bröllop.

Ett välsignat bröllop

Att gifta sig kyrkligt eller borgerligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och hjälpa er genom de svårigheter ni kommer att möta i livet.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men minst en av er behöver vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

Foto: Linda Mickelsson /IKON