Foto: Joakim Carlström /IKON

Vigsel Bröllop

Att gifta sig är en stor händelse i livet. Bröllop kan vara stort med många gäster eller endast brudparet och några vittnen. I Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn eller Sandarne kyrka kan ni vigas, antingen det är ett stort eller litet bröllop.

Att lova varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut, är stort.
En kyrklig vigsel är en gudstjänst med mycket symboler för kärleken mellan människor och mellan Gud och människan.Vid en kyrklig vigsel ges löftena om att vårda kärleken livet ut  inför Gud och i vittnens närvaro. I vigseln stadfäster, bekräftar prästen att paret är äkta makar, och därmed också gifta i juridisk mening. Bön och välsignelse för brudparet och äktenskapet är viktiga i gudstjänsten, där Guds omsorg  för paret och relationen får ord.

Finns det formella krav för att få gifta sig i Svenska kyrkan?

Ja, det finns formella krav för att få vigas i Svenska kyrkans ordning:

  • minst två vittnen
  • en ring eller två ringar

och så behövs

  • att minst den ena i paret är medlem i Svenska kyrkan
  • att paret sökt och fått hindersprövning
  • att en präst med formel vigselrätt förättar vigseln

Hindersprövning

Kärle­ken är tålmo­dig och god. Kärle­ken är in­te strids­lys­ten, in­te skryt­sam och in­te upp­blåst. Den är in­te ut­ma­nan­de, in­te självisk, den bru­sar in­te upp, den vill ing­en något ont. Den fin­ner in­te glädje i orätten men gläds med san­ning­en. Allt bär den, allt tror den, allt hop­pas den, allt uthärdar den.

Första Korinthierbrevet 13:4-7

Hindersprövning söks och beviljas hos Skatteverket.

Intyget är gilltigt i fyra månader, och skickas till Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandare, Box 10, 826 21 Söderhamn, om vigseln ska ske i Söderhamns eller Sandarne församling. Intyget skrivs under av den präst som förättar vigseln och skickas sedan till Skatteverket.

Samtidigt med ansökan skickas också en blankett där man anger vilket eller vilka efternamn man kommer att bära efter vigseln.

Stort eller litet bröllop?

Det finns möjlighet att ha en kyrklig vigsel oavsett om man vill ha en enkel cermoni med de närmaste eller om man vill ha ett stort bröllop med många gäster och fest.

Bröllopet se olika ut för varje par som gifter sig, vi människor är olika och därmed vill vi ha det lite olika, också vid de stora händelserna i livet.

Måste vigseln ske i kyrkan?

Det finns inga formella hinder för att ha sin vigsel i Svenska kyrkans ordning på en annan plats än kyrkan. Om ni vill ha er vigsel på en annan plats än Ulrika Elonora kyrka eller Sandarne kyrka kan det behöva föras samtal med prästen i god tid, kontakta Pastorsexpeditionen.

Kostnader?

Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan för den som är medlem. Om man väljer att gifta sig i annan församling än den där man är folkbokförd, behövs det en blankett som ska fyllas i av prästen som förättar vigseln, detta för församlingarnas egen bokföring. Blanketten hämtas hos hemförsamlingen eller den församling där vigseln sker.

Gifta sig utomlands

På flygplatserna Arlanda och Landvetter finns möjlighet att vigas före en resa. Läs mer om Arlanda och Landvetter

Svenska kyrkan har kyrkor och  församlingar världen runt. Hos dem kan man gifta sig i Svenska kyrkans ordning.

Mer om vigsel i utlandet finns att läsa hos Skatteverket och på Svenska kyrkan i utlandet. 

Vigselgudstjänsten

Ett bröllop har många delar, där vigselcermonin är det viktigaste, det är där man blir äkta makar. Hur personligt kan man utforma sin kyrkliga vigsel?

Boka en vigsel

Ta kontakt med församlingsexpeditionen för att boka vigseln i Sandarne kyrka eller Ulrika Eleonora kyrka. Den som vill ha ett specielllt datum gör klokt i att vara ute i god tid.

Efter bokningen, när det närmar sig vigselgudstjänsten, träffas brudparet och den präst som ska viga dem, för ett samtal om vigselns innebörd och hur det praktiskta kring vigselgudstjänsten.

Festlokal

Oftast går det också att boka Mariagården och Östanbo Bönhus för att samla släkt och vänner till fest efter vigseln. Lokalen bokas samtidigt som bokningen av vigseln.

Det är värt att notera att ingen alkoholförtäringen är tillåten i dessa lokaler. 

Boka vigsel

Boka av vigsel genom att kontakta församlingsexpeditionen