Foto: Martin Garlöv

Västra kapellet

Ett kapell för begravningar, för andra gudstjänster och konserter. Det är på samma gång ett begravningshus öppet för alla oavsett tro och trostillhörighet. I kapellet finns en större sal och en mindre.

Västra kapellet i Söderhamn är neutralt i sin utformning.  Här finns två samlingssalar so kan bokas.

Stora salen har plats för upp till 150 personer, medverkande och personal inräknade. Som standard har är salen möblerad för 108 personer. Här finns både flygel och orgel. Det går att spela upp inspelad musik och visa bildspel.

Visningsrummet med plats för 17 personer kan användas för mindre ceremonier. Här finns också möjlighet att spela upp inspelad musik, men inga instrument eller möjlighet till bildspel.

Västra kapellet
Foto: Martin Garlöv

För mer information om lokalerna eller den tekniska utrustningen: Kontakta församlingens kyrkogårdsexpedition.

Hitta hit

Besökare med bil når Västra kapellet via Brädgårdsgatan och vidare in på Rustkammargatan. Västra kapellet har besöksadress Rustkammargatan 12 i Söderhamn.

Parkering

Intill Västra kapellet finns parkering med plats för 17 bilar.

Begravningsverksamheten och begravningsplatserna

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

 

Postadress
Box 10, 826 21 Söderhamn 

Besöksadress
Mariagården, Prästgårdsgatan 5, 826 32 Söderhamn

Besökstid måndag–torsdag 10–12

Telefon
0270-42 65 13 måndag–torsdag 10–12

E-post
soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se