Ulrika Eleonora kyrka

Kyrkan i Söderhamn är en korskyrka med en vackert röd färg. Hon är byggd i slutet av 1600-talet av stadens borgare och har fått namn efter drottningen Ulrika Eleonora, kung Karl XII:s mor.

Detalj ur kyrkfönster Uppståndelsen,  Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn.

Öppen kyrka

Varmt välkommen till Ulrika Eleonora kyrka helgfri måndag-fredag 09.00-15.00 och varje söndag kl. 11.00.

Närbild på en lila krokus.

Detta händer just nu

Välkommen till Söderhamn-Sandarne församling. Här hittar Du församlingens fortlöpande utbud och allt som är på gång i form av konserter, gudstjänster och aktiviteter.

I samband med att Söderhamn år 1635 blev eget pastorat, aktualiserades tanken på att uppföra en stor – och sannolikt mer statusmässig – kyrka i staden.

Bakgrunden var, att Söderhamn år 1620 hade fått stadsprivilegier i samband med att ett gevärsfaktori, alltså vapentillverkning i större skala för kronans behov, hade etablerats på platsen. Men, Söderhamn fortsatte att i kyrkligt hänseende tillhöra Söderala pastorat. I samband med stadens grundande, uppfördes ett mindre kapell nedanför den nuvarande kyrkan och detta kapell fick namnet Mariakyrkan efter Gustaf II Adolfs – stads-grundarens – drottning.

Grundläggningen av den nuvarande kyrkan ägde rum 11 september 1685. Ritningarna har intill idag ansetts vara utförda av den svenska samtidens främsta arkitekt, Nicodemus Tessin d.y Det är dock något osäkert eftersom Tessins namn saknas på ritningen. Dock kan det ändå vara någon Tessin när-stående kollega som tillsammans med Tessin utfört ritningarna. Grundplanet var en korskyrka med centraltorn, som dock aldrig kom att få den höga resning som från början var tänkt. Den 15 januari 1693 invigdes kyrkan, som fått namnet Ulrika Eleonora efter den regerande drottningen. Arkitektoniskt kom kyrkan att hamna i skarven mellan barock och nyklassicism.

Den förstnämnda stilen återfinns i predikstol och korets epitafier, medan resterande kyrkorum bär nyklassicistisk prägel.

De vackert målande fönster vi ännu ser, tillkom strax innan kyrkans 200-årsjubileum och visar den helige Ande i halvfönster bakom kororgelfasaden, Jesu födelse och  stjärntydarnas besök, uppståndelsen och himmelsfärden.

Altartavlan är målad av konstnären och professorn Fredrik Westin som levde mellan åren 1782-1862. och framställer Jesus i Getsemane.

Av någon anledning, kanske ekonomiska orsaker, tycks tornet inte ha uppförts med den kvalitet som präglade resten av kyrkan. Redan efter några decennier började valvet uppvisa skador relaterade till klockringningen och på 1740-talet flyttades därför klockorna till en nyuppförd klockstapel.

Öppet

Kyrkan är öppen varje måndag, tisdag och torsdag 9-15. Högmässan firas söndag kl 11. Hitta det aktuella gudstjänstprogrammet här i kalendern här på webbplatsen.

Adress

Ulrika Eleonora kyrka, Rustkammaregatan, Söderhamn

Dop

Dopet är en glad livshändelse. En tradition som ofta betyder att familj, släkt och vänner samlas omkring den som ska döpas. Glädjen är förstås lika stor när ett dop firas enkelt och i en mindre krets. 

Vigselgudstjänsten

Ett bröllop har många delar, där vigselcermonin är det viktigaste, det är där man blir äkta makar. Hur personligt kan man utforma sin kyrkliga vigsel?