Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Leva vidare

För dig som förlorat en nära anhörig finns möjligheten att vara med i en Leva vidare-grupp.

Många som mist en anhörig upplever att den svåraste tiden kommer efter begravningen. Saknaden och ensamheten blir påtaglig och sorgen kommer och går. Reaktionerna hos den som drabbas av sorg skiftar. Varje människas sorg är unik.

Det är vanligt att känna ett behov av att dela sorgen och upplevelsen med andra i samma situation. Tillsammans med andra ges en möjlighet att förstå sina reaktioner mer och hämta kraft att gå vidare. Förhoppningsvis ska Leva vidare-gruppen erbjuda en trygghet som öppnar för delande av upplevelser och tankar efter en svår förlust.

Vi träffas på tisdagar kl 14-15.30 vid 5 tillfällen och vi börjar med att fika.

Vi som leder Leva vidare-gruppen är Britt-Marie Törnros, diakon och Veronika Larsson, diakoniassistent. Vid frågor och anmälan kontakta Veronika: 

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.