Små&stora-gudstjänst

Varmt välkommen till en familjegudstjänst för ALLA, två söndagar under hösten.

Med mycket musik, rörelse och dramatiseringar bjuder vi in till att vara deltagare i en alldeles speciell gudstjänst med låga trösklar, högt i tak och öppen atmosfär. Det blir barnkör, det blir kyrkkorv, det blir allt som behövs för att barnen ska orka, vara engagerade och trivas.

Hela familjen är varmt välkommen till Ulrika Eleonora kyrka

Söndag 1 oktober kl. 11.00
Söndag 12 november kl. 11.00