Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne Besöksadress: Mariagården, 82632 Söderhamn Postadress: Box 10, 82621 Söderhamn Telefon:+46(270)426500 E-post till Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sandarne kyrka

Sandarne kyrka är på många sätt speciell och den utgör ett minnesmärke över den norrländska träindustriepoken.

Kyrkan är ritad av arkitekten och majoren Adolf Wilhelm Edelsvärd, som var en av de första att in-troducera nygotiken i Sverige. Mest känd är han kanske som SJ:s ”egen” arkitekt. Han var under åren 1865-1895 anställd av SJ som just arkitekt och har ritat ett flertal av landets större stationshus.

Grundläggningen av kyrkan skedde 24 juli 1858 då Carl XV, på tillfälligt besök i Sandarne, lade grundstenen. Bygget gick snabbt men invigningen dröjde av olika anledningar. Kyrkan är helt upp-förd i trä och uppvisar prov på en ”snickarglädje” ovanlig i sakrala miljöer. Bl.a har den öppna tak-stolar med konstfulla snickerier.

De vackra, målade korfönstren tillkom 1888 respektive 1898. De äldsta är fönstren bakom altaret, utförda i Tyskland och de yngre som flankerar altaret två och två, är av svensk tillverkning och visar de fyra evangelisterna med attribut.

På läktarbarriärens mitt ses det Dicksonska vapnet med valspråket Coelum versus, mot himlen. Familjen Dickson som genom Grosshandelsbolaget James Dickson & C:o utövade stort inflytande på tidens träindustri i Norrland var även engagerade i Sandarne.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och förrättningar. 

Adressen till kyrkan:

Sandarne kyrka, Mässvägen, Sandarne.