Sandarne kyrka

Sandarne kyrka är på många sätt speciell och den utgör ett minnesmärke över den norrländska träindustriepoken.

Kyrkan är ritad av arkitekten och majoren Adolf Wilhelm Edelsvärd, som var en av de första att in-troducera nygotiken i Sverige. Mest känd är han kanske som SJ:s ”egen” arkitekt. Han var under åren 1865-1895 anställd av SJ som just arkitekt och har ritat ett flertal av landets större stationshus.

Grundläggningen av kyrkan skedde 24 juli 1858 då Carl XV, på tillfälligt besök i Sandarne, lade grundstenen. Bygget gick snabbt men invigningen dröjde av olika anledningar. Kyrkan är helt upp-förd i trä och uppvisar prov på en ”snickarglädje” ovanlig i sakrala miljöer. Bl.a har den öppna tak-stolar med konstfulla snickerier.

De vackra, målade korfönstren tillkom 1888 respektive 1898. De äldsta är fönstren bakom altaret, utförda i Tyskland och de yngre som flankerar altaret två och två, är av svensk tillverkning och visar de fyra evangelisterna med attribut.

På läktarbarriärens mitt ses det Dicksonska vapnet med valspråket Coelum versus, mot himlen. Familjen Dickson som genom Grosshandelsbolaget James Dickson & C:o utövade stort inflytande på tidens träindustri i Norrland var även engagerade i Sandarne.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och förrättningar. 

Adressen till kyrkan

Sandarne kyrka, Mässvägen, Sandarne.

Dop

Dopet är en glad livshändelse. En tradition som ofta betyder att familj, släkt och vänner samlas omkring den som ska döpas. Glädjen är förstås lika stor när ett dop firas enkelt och i en mindre krets. 

Vigselgudstjänsten

Ett bröllop har många delar, där vigselcermonin är det viktigaste, det är där man blir äkta makar. Hur personligt kan man utforma sin kyrkliga vigsel?

Ulrika Eleonora kyrka

Kyrkan i Söderhamn är en korskyrka med en vackert röd färg. Hon är byggd i slutet av 1600-talet av stadens borgare och har fått namn efter drottningen Ulrika Eleonora, kung Karl XII:s mor.

Storjungfruns kapell

Ett fiskarkapell på ön Storjungfrun, som är församlingens äldsta kyrkobyggnad, troligen från början av 1600-talet.